Hugo Schuchardt
(1842-1927)Giuseppe Peano
(1858-1932)Louis Couturat
(1868-1914)Wilhelm Ostwald  
(1853-1932)

René de Saussure
(1868-1943)

Edgar von Wahl
(1867-1948)Otto Jespersen
(1860-1943)

 

Beim Klick auf das jeweilige Bild erhält man Informationen über die entspr. Person

Hinweis zu den Bildern:
Diese stammen aus Wikipedia und sind gemäss Creative Commons Lizenzen von Wikimedia  frei wiederverwendbar.Privater, unabhängiger Blog zu den Themen "künstliche Universalsprachen", "Interlinguistik", "Esperanto-Bewegung" und verwandte Themen
Privata, sendependa blogo pri la temoj "artefaritaj universalaj lingvoj", "interlingvistiko", "Esperanto-movado" kaj parencaj temoj


Por ricevi taŭgan grafikan prezenton de la paĝo prefere uzu MS Internet Explorer. Für eine gute graphische Darstellung nutze man den MS Internet Explorer.Kritiko de la Esperanto-movado
Kritik der Esperano-Bewegung


Kiam Esperanto perdis sian senkulpecon. Esperanto en la servo de la komunisma propagando. pdf (7p A4)

Kiel svisaj, danaj kaj aliaj esperantistoj prisilentas la judecon de Zamenhof pdf (4p A4)

Mankas la kritika aliro al Esperanto. Rimarkoj pri libro traktanta diversajn alirojn al Esperanto. pdf (4p A4)


 Wo sind die Millionen Esperantisten? Kritische Bilanz der quantitativen Situation der Esperanto-Bewegung 2019. pdf (27 S. A4)


 Ĉu agnoskigi Esperanton nemateria kultura heredaĵo havas sencon? Jes kaj ne. Esperanto inter folklora klasifiko kaj politika kanonizo. pdf (11 p. A4)

La Esperanto-movado plene kapitulacis antaŭ la Homaj Rajtoj pdf (6 p. A4)

 Esperanto, julio 2019 (komentoj). pdf (18 p. A4)


130 jarojn Esperanto kaj 100 jarojn post la morto de L.L. Zamenhof: Esperanto: La citrono estas elpremita. Tutmonda cignokanto de la Esperanto-movado depost 1987. 20 objektivaj kialoj, konstatoj kaj konkludoj pri la krizo kaj definitiva fiasko de Esperanto, 1887-2017,  el nuntempa perspektivo. pdf (14/30 p. A4)

130 Jahre Esperanto und 100 Jahre seit dem Tod L.L. Zamenhofs: Esperanto: Die Zitrone ist ausgepresst. Weltweiter Schwanengesang der Esperanto-Bewegung seit 1987. 20 objektive Gruende und Erklaerungen zur Krise und zum endgueltigen Scheitern des Esperanto, 1887-2017, aus heutiger Sicht. pdf (15/30 S. A4)

 Komentoj 2017 pri la aktuala evoluo de UEA kaj la Esperanto-movado. pdf (12 p. A4)
UEA: Delegitoj kaj membroj (statistiko 2016) pdf (3p. A4)
Kial la propono akcepti Esperanton kiel kulturan heredajhon fiaskis en Svislando pdf (2 p. A4)

Gazetara percepto de la planlingva demando en Svislando pdf (29 p. A4)
Librorecenzo: Esperanto - malfacila lingvo. Okze de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo. pdf (2 p. A4)
Leserbrief an die "Salzburger Nachrichten": Zamenhof war kein Pole! pdf (5 S. A4)
Kial Zamenhof ne estis polo pdf (10 p. A4)
Wie Esperanto zu einem Gag der Spasskultur gemacht wurde pdf (9 S. A4)
Strategia Plano de la "Nova Esperanto-movado" kaj memorando 14 de www.planlingvoj.ch pdf (4 p. A4)
Komento pri la Strategia Vizio de UEA pdf (3 p. A4)

Demokratiefeindliche Toene an Esperanto-Weltkongress in Argentinien pdf (8 S. A4)
Esperanto-Bewegung zwischen Schizophrenie und Paranoja - wie weiter? pdf (13 S. A4)
Danko pro la premio Grabowski (kaj rifuzo, 2008/13) pdf (5 p. A4)

Enketo pri eraroi de Esperanto (majo/junio 2013) pdf (15 p. A4)
Enketo inter UEA-delegitoj (2010) pdf (6 p. A4)
Inter finvenkismo kaj raŭmismo htm
Zum aktuellen Stand des Esperanto pdf (13 S. A4)
Schweizer Esperanto-Geheimbericht pdf (13 S. A4)

Pri la Esperanta Civito pdf (8 p. A4)

13 hipotezoj pri Esperanto (2012) pdf (31 p. A4)

Kritiko? Ne dankon! pdf (4 p. A4)
Kompleta Ba(r)last(on)o pdf (15 p. A4)
Pri la 4a Nitobe-Simpozio en Vilno (2005) htm

Skiza historio de UEA (laŭ la revuo "Esperanto") pdf (25 p. A4)


Ĉefa enhavo / Hauptinhalt 

 Impressum:
Unabhängige private Schweizer Website, die den Themen "künstliche Universalsprachen", "Interlinguistik", "Esperanto-Bewegung" gewidmet ist.
Gegründet 2005 von A. Künzli (Schweiz). Letzter Relaunch: Januar 2016
Webmaster: info@osteuropa.ch  Hosting by Hoststar.ch
 plansprachen.ch läuft gemappt auch unter planlingvoj.ch und zamenhof.ch
2020